Räkna ut/Roten ur

Räkna ut roten ur ett tal

Roten ur ett tal, ofta refererad till som kvadratroten, är ett grundläggande koncept inom matematik. Kvadratroten ur ett tal är ett värde som, när det multipliceras med sig själv (eller kvadreras), ger det ursprungliga talet.

Till exempel är kvadratroten ur 9 lika med 3, eftersom 3 gånger 3 (eller 3 i kvadrat) är lika med 9. På samma sätt är kvadratroten ur 25 lika med 5, eftersom 5 gånger 5 är lika med 25.

Symbolen för kvadratrot är "√". Så "√9" läses som "kvadratroten ur 9", vilket är 3.Skriv en kommentar