Räkna ut/Procent skillnad

Räkna ut procent

Räkna ut procentuell skillnad mellan två tal. I formuläret här nedan kan du räkna ut den procentuella skillnaden mellan två tal. T.ex att skillnaden mellan 8 och 10 är 20%.


Tal 1
Tal 2

Vad är procent?

Procent innebär att räkna ut en del av ett tal, och man förutsätter att det finn 100 delar av den. Man kan på samma sätt räkna med bråktal, att 1/5 av något även kan skrivas som 25%. Till exempel så är 20% av 500 bollar 100, eftersom om man skulle dela upp 500 bollar i 100 lika stora högar så skulle det vara 5 bollar i varje hög. En procent av 500 är alltså 5. Om vi sedan gångar 5 med 20 för att få veta hur mycket 20% är så kommer vi få svaret 100. 20% kan även skrivas som 1/5, eftersom 20% är 1/5 (en femtedel) av 100.

När använder man procent?

Procent använder man allt som oftast för att beskriva en viss stor del av någonting är i förhållande till något annat.

Skriv en kommentar