Räkna ut/Omkrets på cirkel

Räkna ut omkrets på cirkel

För att räkna ut omkretsen på en cirkel använder man sig av det mycket finurliga talet pi (ca. 3,14): π (även kallat Arkimedes konstant). Detta tal är en matematisk konstant som representerar förhållandet mellan en cirkels diameter och dess omkrets, och som säger att cirkelns omkrets är lika med π × [diametern]. Testa gärna att använda vårt verktyg här nedan för att räkna ut omkretsen på vilken cirkel som helst.


cm

Vad menar man egentligen med omkretsen på en cirkel?

Omkretsen på en cirkel kan förklaras som ett mått på hur lång den yttersta kanten på cirkeln skulle vara, om man rätade ut den och lade ut den som ett rakt streck. På samma sätt skulle man kunna vända på denna tanke och tänka, vilken diameter skulle en cirkel få om man tog ett rep som var en meter långt och lade det som en cirkel? Det kan man enkelt räkna ut på följande sätt:

   [omkrets]/π = [diameter]

Skriv en kommentar