Räkna ut BMI

BMI är ett kroppsmått som med hjälp av din vikt och din längd räknar ut ett index på din volym. Detta mått ger en fingervisning om du ligger i riskzonen för att drabbas av hälsorelaterade sjukdomar.

Genom att använda nedanstående formulär får du reda på ditt BMI. Du kan sedan i nedanstående tabell se hur du ska tolka ditt värde.

  • Undervikt (BMI på 0 - 18,5)
  • Normalvikt (BMI på 18,5 - 25)
  • Övervikt (BMI på 25 - 30)
  • Fetma (BMI på 30 - 35)
  • Allvarlig fetma (BMI på 35 - 40)
  • Mycket allvarlig fetma (BMI på > 40)

Observera att BMI inte är ett bra mått på om du behöver göra förändringar i ditt liv för att må bra. Om du t.ex tränar mycket kommer BMI ge en helt felaktig bild, detta eftersom du om du har mycket muskler också naturligtvis väger mer.

En bild på ett par händer som håller i en avokado som har skurits upp i halvor.

Formulär för att räkna ut BMI

kg
cm

Lär dig mer om BMI och hälsa

Om du är orolig för din hälsa bör du kontakta en kostrådgivare eller personlig tränare för att lägga upp en anpassad kost eller ett personligt träningsprogram, då BMI inte tar hänsyn till dina förutsättningar eller mål. Om du vill läsa mer om BMI, vikt och hälsa kan vi rekommendera att du spanar in Hälsa för alla, som har många bra artiklar om exempelvis BMI, och andra faktorer som styr din hälsa och ditt välbefinnande.

Skriv en kommentar